Welcome
Home
Kontakt


KATEGORIJE

PRETRAGA
Pronadji
sve reči
bilo koju reč
kompletnu frazu
Prikaži


Bez slikaDesign by Art4m 2005.
Copyright © Info-Tours.NET 2005.
Home > Najave - DRUŠTVO TERMIČARA SRBIJE: VI regionalna konferencija:
DRUŠTVO TERMIČARA SRBIJE: VI regionalna konferencija:
IEEP'17 Društvo termičara Srbije: VI regionalna konferencija: industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama Jugoistočne Evrope 21-24. jun 2017, Odmaralište Ratko Mitrović, Zlatibor, Srbija. PRVO OBAVESTENJE I POZIV ZA PISANJE RADOVA… Izvor. V. Valent

IEEP'17

DRUŠTVO   TERMIČARA  SRBIJE

VI regionalna konferencija:

INDUSTRIJSKA ENERGETIKA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EVROPE

21-24. jun 2017, Odmaralište Ratko Mitrović, Zlatibor, Srbija


PRVO OBAVESTENJE I POZIV ZA PISANJE RADOVA


POZIV

Nakon više od 20 godina od održavanja prve konferencije Društva termičara pod nazivom "Industrijska energetika" i devet godina od I regionalne konferencije "Industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama Jugoistočne Evrope", posle uspeha prvih pet regionalnih konferencija, Društvo termičara Srbije nastavlja sa VI regionalnom konferencijom u 2017. godini. Neophodnost česte i uporne razmene mišljenja kako bi industrija regiona unapredila svoju energetiku i podigla na viši nivo energetsku efikasnost, aktuelna je u ovom trenutku kada otvorenost tržišta svih zemalja u okruženju zahteva povećanje konkurentnosti i prilagođavanje standardima EU u pogledu ostvarenjaciljeva 20-20-20. DruštvotermičaraSrbije konferencijuorganizujeposledvegodine iod prošlekonferencije, madaje bilo pomaka i u zakonodavstvu i u realizaciji konkretnih projekata u zemljama regiona, prilika je da se na ovoj konferenciji analiziraju stvarni dometi u unapređenjuenergetskeefikasnosti, zaštitiživotnesredineiprimeniobnovljivih izvoraenergije.

VI Regionalna konferencija: Industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama Jugoistočne Evrope"održaće se od 21. do 24. juna

2017. godine na Zlatiboru u Odmaralištu Ratko Mitrović, u organizaciji Društva termičara Srbije.


TEMEIEEP-a 2017

1. Energetska politika, zakonodavstvo i podsticajni
elementi

Energetska politika zemalja regiona

Nacionalni i regionalni programi energetske efikasnosti

   Podsticajnemereza unapređenjeenergetskeefikasnosti

   Modelifinansiranjaenergetskeefikasnosti
Zakonska regulativa

2. Energetska efikasnost i energetski menadžment u industriji i
zgradarstvu

yEnergetska efikasnost i održivi razvoj industrijskih preduzeća

   Energetskiefikasnetehnologije

yProblemi i mogućnosti korišćenja kogeneracije itrigeneracije y Korišćenje otpadnetoplote i otpadnih materijala Revitalizacija tehnoloških energetskih sistema u industrijskim

preduzećima

Programi energetskog menadžmenta Analize stanja i metode optimizacije u industrijskoj energetici Merenje, upravljanjeivizuelizacija procesa

3. Zaštita životne sredine i održivi razvoj

Zaštita vazduha, vode i tla i održivi razvoj industrijskih

preduzeća Tretman i korišćenje otpadnih materijala


Studije uticaja na životnu sredinu, IPPC preporuke, BAT i BREF

(najbolje raspoloživetehnologije)

Primena međunarodnihstandardaPrimena Kjotoprotokola Aktivnosti i inicijative u svetlu borbe protiv klimatskih promena Konceptiiprojektičistije proizvodnje Primenaanalizaživotnogveka proizvoda

4.   Korišćenje obnovljivih izvora energije

Korišćenjeobnovljivihizvoraenergije Korišćenje otpadnih materija kao goriva u industriji Korišćenje lokalnih goriva Zamena goriva i korišćenje alternativnih goriva

5.   Posebne sesije

5a. Primeri dobre prakse i izvedenih rešenja povećanja EE i

primene novih izvora energije 5b. Unapređenje obrazovanja u energetici i zaštiti životne

sredine

Pozivamo učesnike na saradnju u organizovanju posebnih sesija. Posebna sesija se može predložiti ako se može prezentovati najmanje 6 radova u okviru sesije sa posebnom temom. Predlagač će biti i moderator posebne sesije i biće oslobođen kotizacije.


OSNOVNI CILJEVI lEEP-a 2017

Sagledavanje postojećeg stanja u tehničkom, tehnološkom, organizacionom i ekološkom smislu

Analiza aktuelnih problema sa osvrtom na postojeću zakonsku i tehničku regulativu u Regionu i ciljeve EU u energetskoj efikasnosti,

primeni obnovljivih izvora energije, održivom razvoju i borbi protiv klimatskih promena

Pogled u budućnost - Pravci razvoja, prikaz novih tehničkih i naučnih rešenja

Prikaz primera dobre prakse i izvedenih rešenja

Donošenje zaključaka Konferencije

Pozivaju se pojedinci, institucije i kompanije iz zemalja regiona i sveta da uzmu učešće u radu konferencije.