Welcome
Home
Kontakt


KATEGORIJE

PRETRAGA
Pronadji
sve reči
bilo koju reč
kompletnu frazu
Prikaži


Bez slikaDesign by Art4m 2005.
Copyright © Info-Tours.NET 2005.
Home > Najave - ODLAŽE SE ISPLATA: PRVI NOVAC OD RESTITUCIJE TEK 2021.
ODLAŽE SE ISPLATA: PRVI NOVAC OD RESTITUCIJE TEK 2021.
Beograd -- Rok za isplatu obeštećenja vlasnicima oduzete imovine odlože se a prvi novac za one kojima imovina ne može biti vraćena u naturi trebalo da stigne tek 2021... Izvor:B92

Za imovinu oduzetu posle Drugog svetskog rata, koja u naturi ne može da bude vraćena vlasnicima i naslednicima, predviđeno je obeštećenje.


Međutim, rok za isplatu akontacije još jednom se pomera. Umesto 15. decembra ove godine, novac će stići tek 2021. To je predviđeno izmenama i dopunama Zakona o vraćanju imovine i obeštećenju, koji je pred poslanicima.

Marija Krstić iz Agencije za restituciju kaže da je razlog za odlaganje isplate ukupnog iznosa koji će krajnji korisnici obeštećenja dobiti to što nikako ne sme biti ugrožena makroekonomska stabilnost države.

Ona je podsetila da je ukupan iznos obeštećenja kada se okončaju svi postupci određen na 2 milijarde evra, dok je prema proceni vrednost oduzete imovine 13,6 milijardi evra. "Nijedna država u kojoj je sprovođena restitucija oduzimane imovine nije vraćena potpuno u naturalnom obliku".

Na pitanje da li građani imaju izbora da prihvate umanjene iznos e na koje će dodatno čekati još tri godine, Krstić je kazala da je stvar njihove volje da li će da pristanu.

"Parvo i pravda nije jednako. Svrha restitucije jeste vraćanje u naturalnom obliku, građanima preostaja da pristanu a svako ima prava da štiti svoje imovinske ineterse ukoliko smatraju da mogu da psotignu više", kazala je na pitanje da li država treba da strahuje od tužbi nezadovoljnih naslednika pred Sudom za ljudska prava u Strazburu.

Krstić je istakla da je još jedan razlog za odlaganje isplate obeštećenja taj što se suočavaju sa velikim teškoćama u procesu prikupljanja dokaza. "Građani su u obavezi da ih prikupljaju a sa druge strane i Agencija po službenoj dužnosti je te dokaze dužna da utvrdi. Mi pričamo o vremenu pre 70-80 godina, u međuvremenu su bila bombardovanja, razni požari, poplave, dokazi se nalaze u arhivama, a nismo u stanju da ih pribavimo", kaže ona.

Prema njenim rečima, Agencija za restituc iju je do sada od 76.000 podnetih zahteva rešila 70 odsto. Vraćeno je 475.000 kvadratnih metara poslovnih prostora, objekata, stanova, neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta je vraćeno 347.000 hektara, šumskog 54.000 hektara a poljoprivrednog 37.500 hektara.