Welcome
Home
Kontakt


KATEGORIJE

PRETRAGA
Pronadji
sve reči
bilo koju reč
kompletnu frazu
Prikaži


Bez slikaDesign by Art4m 2005.
Copyright © Info-Tours.NET 2005.
Home > Vesti > EVO KOJE STRUKE NAJTEŽE NALAZE POSAO
EVO KOJE STRUKE NAJTEŽE NALAZE POSAO | 24.10.2019.
Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) od ukupnog broja nezaposlenih nalaze se i 154.024 lica s prvim stepenom stručne spreme... Izvor:Tanjug

Od toga njih 92.023 nema nikakvog radnog iskustva, odnosno nikada nisu radili.

Najteže za posao je manipulantima u proizvodnji obuće i kožne galanterije, a do posla takođe teško dolaze komunalni higijeničari, trgovinski manipulanti, manipulanti u održavanju mašina i postrojenja, konfekcijski i trgovinski manipulanti, pokazuju podaci NSZ.

Što se tiče drugih kategorija i stručne spreme do poslova najteže dolaze profili tekstilne struke: šivač konfekcije, krojač tekstila, prelac, tkač, tekstilni tehničar, kao i profili pravne struke pomoćni daktilograf, upravni tehničar, pravnik.

U NSZ kažu da radi povećanja zaposlenosti utvrđuju programe i mere aktivne politike zapošljavanja, koje omogućavaju kontinuirano usavršavanje.

Organizuju obuke za tržište rada koje imaju za cilj sticanje specifičnih znanja i veština, radi podizanja kompetentnosti i konkurentnosti nezaposlenih na tržištu rada i doprinosa bržem zapošljavanju nezaposlenih lica.

Programi i mere aktivne politike zapošljavanja obuhvataju p osredovanje u zapošljavanju lica koja traže zaposlenje, profesionalnu orijentaciju i savetovanje o planiranju karijere, dodatno obrazovanje i obuke, subvencije za zapošljavanje, podsticaje za zapošljavanje korisnika novčane naknade za slučaj nezaposlenosti, javne radove...

Takođe se preduzimaju mere aktivne politike zapošljavanja za osobe sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima, kao i sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih lokalnim akcionim planovima zapošljavanja.

Mere ili programi u koje će se lice uključiti zavise, pre svega, s jedne strane od potreba za pružanjem pomoći od NSZ u traženju posla i potrebama tržišta rada, s druge, a utvrđuju se individualnim planom zapošljavanja koji potpisuju lice i služba za zapošljavanje.

U ovoj godini, status teže zapošljivih lica, a u skladu s procenom zapošljivosti, koja imaju prioritet pri uključivanju u mere aktivne politike zapošljavanja , imaju mladi do 30 godina života, viškovi zaposlenih, stariji od 50 godina, lica bez kvalifikacija i niskokvalifikovani, osobe sa invaliditetom, Romi, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, dugoročno nezaposleni koji su na evidenciji duže od 12 meseci, a posebno nezaposlena lica koja traže posao duže od 18 meseci, mladi u domskom smeštaju, mladi u hraniteljskim porodicama, mladi u starateljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja.