* Zoran L Pantelić: samostalna izložba
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
PARADA OBRISA PROVIDNIH PLANOVA, 2009, poliskopijska fotografija/digitalni kolaž, 70x100