Welcome
Home
Kontakt


KATEGORIJE

PRETRAGA
Pronadji
sve reči
bilo koju reč
kompletnu frazu
Prikaži


Bez slikaDesign by Art4m 2005.
Copyright © Info-Tours.NET 2005.
Home > Najave - Izložba „Preobražene imaginacije: Tri ogleda o materiji“
Izložba „Preobražene imaginacije: Tri ogleda o materiji“
Kuća legata upućuje poziv na otvaranje izložbe „Preobražene imaginacije: Tri ogleda o materiji”, koja će biti otvorena u utorak, 17. januara, sa početkom u 19 časova, u Galeriji Kuće legata u ulici Kneza Mihaila, broj 46. Izložba će biti otvorena do 31. januara... Izvor: K.L.

 Izložba „Preobražene imaginacije: Tri ogleda o materiji“

 17. januar 2023, 19 časova

Galerija Kuće legata

Kneza Mihaila 46

Kuća legata upućuje poziv na otvaranje izložbe „Preobražene imaginacije: Tri ogleda o materiji”, koja će biti otvorena u utorak, 17. januara, sa početkom u 19 časova, u Galeriji Kuće legata u ulici Kneza Mihaila, broj 46. Izložba će biti otvorena do 31. januara.

Izložba „Preobražene imaginacije: Tri ogleda o materiji“ predstavlja troje umetnika iz Beograda čije je individualno profesionalno bavljenje skulpturom prožeto zajedničkim odnosom prema potrebi za eksperimentom sa prirodnim, ili prirodnim i veštačkim materijama, i prepoznavanjem onih njihovih karakteristika – genetskih kodova, „algoritamske“ strukture, otpornosti misli i jezika materije – koje se u različitim uslovima različito, pa i neočekivano manifestuju. Ta nemogućnost potpune kontrole nad materijom – neka „greška“, ili možda „savršenstvo“ u finalnoj proizvodnji na koju, u oba slučaja, može uticati neplaniran eksterni faktor, ili faktor unutar bića materije – jedan je od glavnih izazova za ovo troje umetnika: ono do čega bi pretpostavljena završnica (u svom sirovom, imaginarnom stanju na početku rada na svakom novom projektu) trebalo da dovede, za svakog od njih ostaje uzbudljivi mamac u zraku, do kraja procesa. Prilikom svakog novog susreta sa kamenom, mesingom, gvožđem, terakotom, aluminijumom, ili plastičnim otpadom – čiji su skoriji, ali i neki stariji rezultati predstavljeni izborom radova na ovoj izložbi – Petar Sibinović, Magdalena Pavlović i Milorad Panić, u ovom trostrukom zimskom „ogledu“ u Kući legata u Beogradu, zajedno propituju potencijale, granice i promene višeznačnog imaginarnog: putem sopstvenog i međusobnog odnosa prema procesu transfiguracije one savladive ili nesavladive materije kojoj je svako od njih najviše posvećen, ali i prema sopstvenim transformacijama pod uticajem imaginacije koju im prkosno, poput bumeranga, nazad emituje i ona.

U svom eksperimentalnom, gotovo alhemijskom pristupu materijalima od kojih – transformacijom nečeg zastarelog, upotrebljenog, zaboravljenog ili odbačenog – stvara jedan nov, korigovan, paralelan svet, Petar Sibinović svoju skulptorsku praksu vidi kao poligon za igru čiji rezultati, između ostalog, počivaju na hemijskoj preradi organskih i neorganskih sirovina: naročito termoplastičnog materijala (kao što su veštački polimeri) koji je izuzetno karakterističan za njegov skoriji rad. To je bojama ispunjen svet neobičnih – i oku neobično privlačnih, ali i zbunjujućih – oblika, minijaturnih ili velikih dimenzija, istovremeno figurativnih i apstraktnih, amorfnih i egzaktnih, stabilne ili ne-baš-sasvim-stabilne strukture (posebno kada je reč o šarenim ljuspama mlevene plastike, masovno akumuliranim u prostoru ili raspršenim poput prašine po podu). 

U svom integralnom pristupu skulpturi, čija je fizička (optička) pojavnost samo jedna komponenta mnogo kompleksnijeg i mnogo senzitivnijeg saživljavanja ljudskog tela sa naizgled hladnim, bezosećajnim i nemuštim metalnim objektom, Magdalena Pavlović evocira tu intimnost kratkim video-zapisima kojima simulira trenutke meditativnog dijaloga kroz koje prolazi, svaki put iznova, u vatrenom tangu – sa prirodom u svojim rukama, a prepuštena rukama prirode: i onda kada se radi o vitkim vertikalnim „iskrama” dijagonalno naslonjenim na zid, ili o masivnim horizontalnim komadima zaustavljenim u pokretu „talasa” i položenim na pod poput niskog spomenika, ili o oblim „eruptivnim” tragovima vulkanske mase prevedenim u gvožđe i suspendovanim sa plafona.

Milorad Panić kombinuje prirodne i veštačke materijale u svom istraživačkom i praktičnom pristupu mediju skulpture. Bilo da je u pitanju geološka struktura slojeva Zemljinog pokrivača kao njegove baze mikro-podataka o oku nevidljivom suživotu prirodno nastalih i milenijumima razvijanih oblika materije sadržane u zemljanom prahu, soli, sedimentnim stenama (ili, konačno, u njemu omiljenim lesnim lutkama i karbonatnim konkrecijama, kao u varijacijama na temu „Skupovi”), ili da je reč o eksperimentalnoj seriji kompozitnih skulptura nastalih kombinacijom polietilena, aluminijuma ili nekog drugog materijala (koji plene detaljima u boji, poput žutog ovala od voska – geometrijskog oblika zarobljenog u amorfnoj masi nastaloj iz ingota greškom industrijske proizvodnje), ili se pak radi o slojevitoj aluminijumskoj „Pangei“ pod uglom od devedeset stepeni – u svakom slučaju prisutna je tenzija između čvrstog i poroznog, amorfnog i konkretnog, oblog i pravougaonog, kruga i kvadrata: kontinuirana dijalektička dinamika kojom njegov rad zalazi u suštinske porive „imaginacije materije“.

Marko StamenkovićMagdalena Pavlović (Beograd 1989). Završila je master akademske studije Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, odsek vajarstvo, u klasi profesora Dušana Petrovića. 2019. doktorirala je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Od 2017. radi kao docent, a od 2022. godine radi u zvanju vanrednog profesora na Katedri za vajarstvo Akademije umetnosti u Novom Sadu.

Član je ULUS-a, kao i SULUV-A. Učesnica je simpzijuma, projekata, grupnih izložbi i edukativnih programima. Izlagala je u Srbiji, Crnoj Gori, Bugarskoj, Češkoj, Mađarskoj, Sloveniji, Slovačkoj i Bosni i Hercegovini. Dobitnica je nagrade SO Savski venac za skulpturu u materijalu 2012, 2013. i 2014. godine.

Njene skulpture su deo privatnih kolekcija kao i kolekcija institucija od značaja.

 

Milorad Panić (Beograd 1980.). Diplomirao 2009. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, vajarski odsek, u klasi profesora Nikole Vukosavljevića. Od 2015. radi kao umetnički saradnik u centru za razvoj umetničkog livenja i na predmetu vajarske tehnologije na Fakultetu likovnih umetnosti, dok 2020. godine dobija status višeg stručnog saradnika.

Član je ULUS-a od 2010. godine. U statusu samostalnog umetnika bio je od 2011-2015.godine.

Samostalno je izlagao deset puta, a u više navrata je nagradjivan  u oblasti skulpture.

Učestvovao je na brojnim umetničkim projektima, likovnim kolonijama, simpozijumima skulpture i grupnim izložbama. Njegovi radovi su deo privatnih i javnih kolekcija, dok je u javnom prostoru postavljen veći broj njegovih skulptura.

 

Petar Sibinović (Valjevo,1986.)

Diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, vajarski odsek, u klasi profesora Veljka Lalića 2010.godine. Doktorirao je 2018. na istom fakultetu, mentor dr um. Radoš Antonijević.

Član je ULUS-a od 2015, Umetničkog udruženja Dimenzija od 2016. i udruženja "Funnel" iz Bukurešta od 2017. godine.  Godine 2019. dobija status samostalnog umetnika. 

Od 2008. do sada dobio je više nagrada  za skulpturu, crtež i sliku.

Samostalno izlaže od 2010.godine i do sada je imao dvadeset samostalnih predstavljanja.  

U javnom prostoru je izvedeno nekoliko njegovih skulptorskih dela. Radovi mu se nalaze u brojnim državnim i privatnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu. Učesnik je brojnih internacionalnih simpozijuma,umetničkih radionica i kolonija i grupnih izložbi. Autor je, koautor ili učesnik na brojnim umetničkim projektima. 

 

S poštovanjem,

Ivana Guslarević

Saradnica za odnose s javnošću

t. +381 11 7700-299, 7700-320

m. +381652271212, +381668081999

PR_kucalegata@kucalegata.org

ivana.guslarevic@kucalegata.org
www.kucalegata.org