Welcome
Home
Kontakt


KATEGORIJE

PRETRAGA
Pronadji
sve reči
bilo koju reč
kompletnu frazu
Prikaži


Bez slikaDesign by Art4m 2005.
Copyright © Info-Tours.NET 2005.
Home > Vesti > KASNITE? EVO KOLIKO NEPLAĆENIH RATA TOLERIŠE BANKA
KASNITE? EVO KOLIKO NEPLAĆENIH RATA TOLERIŠE BANKA | 02.12.2018.
Posle koliko vremena banka može da proglasi kredit dospelim u celosti... Izvor: Politika

KASNITE? EVO KOLIKO NEPLAĆENIH RATA TOLERIŠE BANKA

Ranije je jedan sugrađanin postavio ovakvo pitanje i tražiosto objašnjenje budući da kasni sa plaćanjem rata već tri meseca, a želeo bi da dobije vreme da konsoliduje svoje finansije i nastavi sa redovnom otplatom.

Kako je ranije već zbog istog pitanja Politici odgovorila Narodna banka Srbije, ugovorom o kreditu koji se zaključuje sa bankom regulisana su prava i obaveze između klijenta i banke, a svojim potpisom klijent se saglašava da odredbe ugovora razume i poštuje.

"Jedna od obaveza koju korisnik preuzima jeste redovno izmirivanje obaveza po kreditu, u skladu sa ugovorom. Ukoliko dođe do kašnjenja u izmirivanju obaveza, banka opomenom, pismenim putem, obaveštava korisnika o tome i u više navrata".

Banka će uraditi analizu i proceniti sposobnost korisnika da ispune obaveze prema banci. U skladu sa svojom poslovnom politikom, banka može da proglasi kredit dospelim u celosti ukoliko korisnik ne izmiruje blagovremeno svoje mesečne obaveze. Obično, prema svojim procedurama, banka procenjuje uspešnost naplate svojih potraživanja, dost avlja opomene korisnicima i posle više pokušaja da ih naplati redovnim putem, aktivira primljena sredstva obezbeđenja za otplatu kredita, naveli su u odgovoru NBS.

Takođe, odredbama člana 32. Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga propisano je da ako u toku trajanja ugovornog odnosa nastupe okolnosti koje korisnika dovode u teško imovinsko stanje, odnosno druge bitne okolnosti na koje korisnik ne može uticati – banka može, na pisani zahtev korisnika, proglasiti zastoj u otplati (moratorijum) za određeni period, u kome banka ne obračunava zateznu kamatu na dospelo a neizmireno potraživanje, s tim što banka svojim unutrašnjim aktima propisuje kriterijume za proglašenje zastoja u otplati.