Welcome
Home
Kontakt


KATEGORIJE

PRETRAGA
Pronadji
sve reči
bilo koju reč
kompletnu frazu
Prikaži


Bez slikaDesign by Art4m 2005.
Copyright © Info-Tours.NET 2005.
Home > Vesti > KADA ŠTA OD POREZA TREBA PLATITI U DECEMBRU?
KADA ŠTA OD POREZA TREBA PLATITI U DECEMBRU? | 08.12.2020.
Beograd -- Iz Poreske uprave podsećaju firme i poslodavce na rokove za plaćanje poreza za pojedine obaveze tokom ovog meseca... Izvor:Tanjug

Tako danas ističe rok za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu, kao i za dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec.


Rok do kada treba podneti poreske prijave i platiti porez na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec je 10. decembar. Do istog datuma poreski dužnici iz člana 10. Zakona o PDV-u, treba da podnesu poresku prijave i plate PDV za prethodni mesec.

Dana 15. decembra ističe rok za plaćanje mesečnih akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec. Tada ističe i rok za podnošenje obaveštenja preduzetnika o opredeljenju za isplatu lične zarade u 2021. godini i podnošenje obaveštenja preduzetnika da u 2021. godini neće isplaćivati lične zarade.

Do ovog datuma bi trebalo platiti doprinose za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec. Isti je rok i za podnošenje poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva. I rokovi za podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec, kao i za plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec ističu 15. decembra.

Tada ističu i rokovi za plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca, zatim za podnošenje poreske prijave o obračunu akcize za prethodni mesec i podnošenja poreske prijave i plaćanje akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec.

Poslednjeg dana u decembru, ističe rok za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za novembar ove godine i za plaćanje obračunate akcize za period od 1. do 15. dana u mesecu.