Welcome
Home
Kontakt


KATEGORIJE

PRETRAGA
Pronadji
sve reči
bilo koju reč
kompletnu frazu
Prikaži


Bez slikaDesign by Art4m 2005.
Copyright © Info-Tours.NET 2005.
Home > Vesti > USVOJEN NOVI ZAKON O ZAŠTITI OD BUKE
USVOJEN NOVI ZAKON O ZAŠTITI OD BUKE | 08.10.2021.
Poslanici u Narodnoj skupštini usvojili su danas novi Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini. Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović izjavila je da je Zakon u potpunosti usklađen sa evropskom regulativom iz ove oblasti i da očekuje se da će njegova primena doprineti efikasnijem rešavanju problema buke i boljem kvalitetu života građana... Izvor:B92

"Zakonom je preciznije definisano šta je buka u životnoj sredini, proširena je lista izvora buke, kao i nadležnih za izradu strateških karata buke. Strateške karte buke su osnova za izradu akcionih planova i sredstvo za obaveštavanje građana o nivou buke u životnoj sredini i njenim štetnim efektima. Cilj nam je da što efikasnije rešavamo problem, da sprečimo izloženost štetnim efekt ima buke i time obezbedimo bolje uslove živote za građane", rekla je Vujović ističući da je rok za donošenje akcionih planova najkasnije godinu dana od usvajanja strateških karata buke.


Prema njenim rečima, jedan od razloga za donošenje novog zakona jeste i rešavanje problema povišene buke iz ugostiteljskih objekata.

"Zakonom se, pored ovlašćenih pravnih lica, daje i ovlašćenje komunalnim milicionarima da kontrolišu buku poreklom iz ugostiteljskih objekata i to etaloniranim uređajima za merenje buke, a u skladu sa odlukom jedinice lokalne samouprave. Uvedena je i obaveza prvog merenja buke, što znači da je vlasnik ili zakupac ugostiteljskog objekta dužan da obezbedi prvo merenje buke na lokaciji, pribavi izveštaj i po potrebi sprovede mere zvučne zaštite. Primenom ovog zakona, uspostavićemo funkcionalni sistem praćenja i kontrole nivoa buke, što je od velikog značaja za zdravlje i kvalitet života naših građana", rekla je Vujović.