Welcome
Home
Kontakt


Društvo

PRETRAGA
Unutar
Kategorije Društvo
Svih kategorija
Pronadji
sve reči
bilo koju reč
kompletnu frazu
Prikaži


Bez slikaVEZANE KATEGORIJE
Društvo
Etno sela
Opštine
Gradovi
Mesta i Regioni
Turističke organizacije
Ugostiteljstvo
Restorani
Design by Art4m 2005.
Copyright © Info-Tours.NET 2005.
Home > Društvo > Gradska opština Surčin
Gradska opština Surčin English
Broj stanovnika: 55000
Površina: 350 km²
Telefoni: 011 8442-111, 8443-759, 8443-760, 8443-762, 8443-763, 8443-764
WEB prezentacija: www.surcin.rs

U okviru ukupne turističke ponude grada Beograda, Surčin nudi svoje vrednosti i gostoljubivost na jedan poseban način. Disperzija turističke ponude kojom ovi prostori raspolažu biće Vam podstrek da ovde provedete dane vikenda, pa i duži boravak, na šta će Vas sigurno asocirati prelepi predeli sremačke ravnice.
Mapa

Pozicija opštine
Opština Surčin je površine 350 km² sa 55000 stanovnika. Područje opštine presecaju po 30 km obrenovačkog i zagrebačkog autoputa. Sedam šuma ukupne površine 3200 km. Reka Sava meandrira u dužini oko 40 km kroz opštinu Surčin, započeta je izgradnja više pristana za kombinaciju nautičkog i kopnenog, ruralnog i eko turizma. Aerodrom «Nikola Tesla» pripada našoj opštini. Imamo 18000 hektara oranice i 200 hektara ribnjaka.

Opština je ekološki čista, a blizina prestonice od dva miliona stanovnika, kao tržišta i kulturnog centra, od neprocenjivog je značaja.

Gradsku opštinu Surčin čine sela:

SURČIN, PROGAR, JAKOVO, BEČMEN, DOBANOVCI, BOLJEVCI i PETROVČIĆ

Surčin

Administrativni i trgovinski centar opštine Surčin, udaljen je od centra Beograda 16 km.
Na ovom prostoru su otkrivena nalazišta iz mlađeg kamenog doba,starijeg i mleđeg gvozdenog doba. Na bari Petrac postoji brežuljak okružen vodom na kome su nađeni predmeti od ornamentisane keramike i oruđa od kremena. Na nekim njivama pronađene su praistorijske statue vinčanske kulture. U periodu vladavine Kelta ovaj prostor je bio gusto naseljen. Iz rimske epohe takođe postoje materijalni dokazi kao što su žrtvenik sa natpisom, bronzani i srebrni novac.
U srednjem veku Surčin se pominje kao naselje iz 1404. godine, koje je bilo darovano moćnoj feudalnoj porodici Morović. Požarevačkim mirom 1718. godine naselje je ušlo u sastav zemunskog vlastelinstva grofa Šenborna. Vlastelin je u Surčinu imao dvor sa brojnim sporednim zgradama i zabranom u kome su čuvani jeleni. Formiranjem Petrovaradinskog graničarskog puka 1745. godine naselje je uključeno u Vojnu granicu.
Današnja crkva u Surčinu građena je od 1788. do 1812. godine i posvećena je Prepodobnoj Materi Paraskevi - sv. Petka.
Aktivno stanovništvo, pored dominirajuće zemljoradnje kojom se bave individualna poljoprivredna domaćinstva, mahom je zaposleno u industrijskim i drugim delatnostima Beogarda: Aerodrom „Nikol Tesla“, PK „Beograd“, Mlinsko pekarskoj industriji Surčin, “Centroprom“, kao i brojnim poljoprivrednim, zanatskim i trgovinskim firmama.
Stanovnika ima oko 22000.

Progar

Selo Progar je od Surčina udaljeno 18 km, a od Beograda 34 km. Smešteno je uz samu obalu Save, na svo 45 km.uzvodno od Beograda. Svojom vegetacijom i očuvanom prirodom predstavlja jedan od najvećih turističkih potencijala opštine Surčin. Pored reke Save, značajnu ulogu ima i kanal Jarčina, koji polazi od sela Jarak i u dužini od 50 km spaja se kod progara sa Savom. Na Progar naleže i rečno jezero Živača, odnosno mrtvaja reke Save, gde kanal Vok reguliše nivo vode u jezeru.

U okolini sela se nalaze velike površine pod šumom: šuma Bojčin, Crni lug i Jasenska šuma čija ukupna površina iznosi 2200 ha. Osim drvne mase koja se koristi za potrebe industrije i ogreva, šuma se koristi i za uzgoj stoke. U poslednje vreme na prostoru šume Bojčin nalaze se turistički i ugostiteljski objekti, a ovde se održavaju i turističke manifestacije „Petrovdanska fijakerijada“ u mesecu julu i „Konjički maraton“ u mesecu septembru.
Na ovi prostorima otkrivene su grobnice iz Rimskog perioda, gde je utvrđeno da se na prostoru današnjeg centra nalazila Rimska nekropola perida kasne antike. Počev od 6. veka ovaj prostor naseljavaju Sloveni koji su tokom vekova menjali gospodare, kao što su Bugari, Vizantinci, Mađari, Turci, a od 1716. godine pa narednih 200 godina Srem je pod upravom Austrougarske.
Beogradskim mirom 1739. godine utvrđena je austrijsko-turska granica. Progar postaje istureno naselje Vojne granice. U cilju zaštite graničnog pojasa austrijske vlasti otkupljuju vlastelinsku zemlju i istu dele seljacima,koji su primili obavezu zaštite granice.
Crkva u Progaru je izgrađena 1799. godine i posvećena je Arhangelu Gavrilu.
Aktivni deo stanovništva zaposlen je u industriji PK Beograd, šumarstvu, lovu i ribolovu, a još uvek značajni doprinos u poljoprivrednoj proizvodnji imaju individualni poljoprivredni proizvođači.
Selo broji oko 2000 stanovnika.

Jakovo

Od Surčina udaljen 6 km, a od centra Beograda 22 km. Staro sremsko selo,čije arheološke iskopine govore da je ovde bio razvijen život još u najstarija vremena. Pored Save su pronađeni temelji preko 100 kuća iz gvozdenog doba, kao i monogi ostaci oruđa, oružja i drugog materijala. Docnije su ovde živeli Iliri i Kelti, koji su takođe ostavili materijalnih dokaza o načinu života, kao što je gradnja kuća i oruđa za obradu zemlje. Lokalitet Kormadin kod Jakova spada u najstarija nalazišta takve vrste ne samo u Sremu već i šire.

U blizini sela nalazi se jedini manastir u južnom Sremu-manastir Fenek iz XV veka posvećen Prepodobnoj Materi Paraskevi. Crkva u centru Jakova je posvećena Voznesenju Gospodnjem.
Većina stanovništva se bavi obradom zemlje kako na svojim posedima, tako i u velikim poljoprivrednim kombinatima. U novije vreme je porastao broj žitelja Jakova ,koji su svojimposlom vezani za grad ili su preorjentisani na druge privredne grane, kao što su trgovina, ugostiteljstvo, turizam i dr.....
Broj stanovnika Jakova se kreće oko 7500.

Bečmen

Naselje Bečmen se nalazi jugozapadno od Surčina, udaljeno 4 km,a od Beograda 22 km. Osnovano je  još
u najstarije doba, o čemu svedoče nalazi iz praistorijskog doba. Prvi pomeni o naselju datiraju iz 1320.
i 1403. kada je Bečmen kraljevskom darovnicom dat plemićkoj porodici Morović. Posle požarevačkog mira 1718. godine naselje se vodilo kao pustara pod nazivom Bogićev zbeg. Godine 1810. godine je sagrađena crkva posvećena Sv. Savi koja proslavlja 27.  januar kao hramovnu slavu, a 30. jula Sv. Marinu (Ognjena Marija) kao zavetni dan.

Preovladava poljoprivredna proizvodnja, pretežno individualnih seoskih gazdinstava. Bečmen poseduje dosta šumovitih i vodenih površina, među kojima šuma Gibavac i bečmensko jezero bogato ribom, pravi raj za ribolovce. U naselju postoje nekoliko industrijskih objekata koje ovom mestu daju perspektivu u privrednom razvoju. Naselje Bečmen broji oko 6000 stanovnika.

Dobanovci

Selo Dobanovci je locirano duž auto puta Bepgrad-Zagreb i udaljeno je 6 km zapadno od Surčina i 16 km od Beograda. U blizini sela je Aerodrom „Nikola Tesla“.

Brojni nalazi iz rimskog doba kazuju da je ovde bilo naselje. Na prostoru današnje ciglane iskopane su rimske opeke, novac, a pronađena je jedna peć za pečenje opeke i keramike. Prvi pisani pomen naselja datira iz 1404. godine i radi se o naselju Maletinci, čije ime danas nosi jedan potes u ataru Dobanovci.
Stanovnici Dobanovaca 1803. godine podižu novu crkvu koju posvećuju sv. Nikoli.
Stanovništvo je opredeljeno za rad u poljoprivredi, ali u nivije vreme počinju da niču industrijski objekti, naročito u blizini auto puta i Aerodroma. Stanovnika ima preko 9000

Boljevci

Staro drevno selo Boljevci su od Surčina udaljeni 13 km, od Beograda 29 km, smešteno uz levu obalu reke Save i tu postoji od pradavnih vremena zbog dobrog položaja. Kameni šiljak nađen na Vodoplavici svedoči da se ovde čovek zaustavljao i lovioveć u prelasku iz starijeg u mlađe kameno doba, pre oko 9000 godina. Najstarije stanište je na Zbegu, pripada Starčevačkoj kulturi, pre oko 6500 godina. Mlađa kultura, Vinčanska, pre oko 5500 godina, otkrivena je u današnjem selu, na bregu iznad starog Voka. Bronzano doba, pre oko 4500 godina, u ataru današnjih Boljevaca ostavilo je traga na dva velika lokaliteta na Pejinom brdu i u samom selu – od Velikog do Malog raskršća pa prema Savi.

Preovladava poljoprivreda, sa značajnim udelom ribolova, zahvaljujući ribnjaku „Živača“. Predeo je pogodan za razvoj turizma, jer poseduje prelepe površine sa vodom i šumom. Naselje Boljevci brje oko 5000 stanovnika, gde jedan deo čine i Slovaci. Postoj pravoslavna crkva Sv.Petke i slovačka crkva.

Petrovčić

Malo sremsko selo koje se graniči sa područjem opštine Pećinci, udaljenog od Surčin 10 km i Beograda 26 km.
Ukupna površina atara Petrovčić je 1974 ha, od kojih su najvećim delom obradive površine, a manji delovi su pod livadama, pašnjacima i šumama. Najstariji materijalni dokazi o životu ljudi datiraju iz perioda neolita. Na prostoru atara Petrovčić otkriveni su i predmeti od bronze, što upućuje na početak upotrebe metala. Postoje tragovi života Ilira, Kelta i Rimljana. Na ovom prostoru u srednjem veku bila su naselja Tolinci i Sakule. Naselje Petrovčić nastalo je raseljavanjem Sakula i Tolinaca. U kasnijem periodu, ukazom Marije Terezije Petrovčić je pod imenom Petrovci-Tolinci dat Vuku Iskoviću za naseljavanje porodica njegovih vojnika za čuvanje granica prema Turcima.
Crkva u Petrovčiću je podignuta 1845. godine i posvećena je Roždestvu sv. Jovana
Stanovništvo se pretežno bavi poljoprivredom. Stanovnika ima 2500.

Pošaljite svoj komentar ili poruku

Vaš komentar će biti objavljen na ovoj stranici i automatski prosledjen njenom vlasniku, ali pre nego što ostavite komentar molimo vas da pročitate pravila komentarisanja:

Govor mržnje, raspirivanje rasne, nacionalne, seksualne i verske netrpeljivosti, uvrede, klevete i vulgarnosti nisu poželjni na ovim stranicama i moderator zadržava pravo da ih ne objavi.

Mišljenja i stavovi izneti u komentarima nisu mišljenja i stavovi Info-Tours.NET-a.

Izvinjavamo se posetiocima portala Info-Tours.NET što smo zbog čestih hakerskih napada morali da uvedemo sistem zaštite sa sigurnosnim kodom.

 
Vaše ime i prezime * :
E-mail * :
Komentar * :

Molimo vas upišite zbir * :IEB         7T3      
  E    I    T     XP9
  N   4XS   8PE      
  W    L      J   3D3
  Q         41D      
Polja obeležena crvenom zvezdicom (*) su obavezna.
 
Vaši komentari:
Nije mi jasno kako ovo nautičko naselje „biser“ dobija toliko pozitivnih ocena. Kao prvo nema nikakve veze sa nautikom osim što ima vezova za čamce. Kućice na splavovima su totalno zapuštene a o usluzi i kvalitetu restorana „Savska terasa“ nebih mogao da nadjem prave reči. Ideja za ovakvu vrstu turisticke ponude uopste nije losa ali treba je sprovesti. U junu mesecu sam rezervisao jednu kućicu sa željom da provedem dva lepa dana sa suprugom, jer smo nekad imali sličnu kućicu na Adi Ciganliji. Na recepciji smo dobili ključ, a na našem iznajmljenom splavu se več raširio jedan čamdjija sa roštiljem. Probismo se nekako kroz paučinu koja je bila po celom splavu do ulaza u kućicu i nekako otključali klimavu, poluodvaljenu bravu. Na dalje bi samo redosledom naveo sve što nije kako treba pa sami shvatite šta Vas očekuje ako se slučajno opredelite za odmor ili vikend u ovom naselju. Klima uredjaj bez daljinskog; raspadnut noćni orman; neodgovarajuća posteljina; budjavi jastuk u ormanu; polomljena stolica; odlepljene prostirke na stepenicama prema terasi i vidljivi srafovi; delimično upotrebljiv tuš sa pokvarenim klizajucim vratima; WC sa iskrivljenom daskom; pokvaren nosać toalet papira; peđkir samo za jednu osobu; zardjala konstrukcija kućice; odvaljene brave; i tako redom. O higijeni kod takvog stanja ne moze ni da se priča jer je evidencija o održavanju još iz 2016. godine a ni ona nije upisivana. Vrhunac svega je doručak u pomenutom restoranu. Izbor je bio samo izmedju dve različite kajgane a za piće je bio samo caj ili mleko. Čak i za takav doručak smo čekali 50 minuta a nismo bili jedini koji su isto tako prođli. Normalno, i pored plaćenih dva dana, nismo ostali nego smo odmah napustili tako „dobro“ ocenjeno selo. Možda ocene daju parovi koje smo videli da dodju uveće a napuste več ujutro kućice ali za ozbiljan odmor ovaj objekat zaslužuje najgore ocene. Za sve što sam naveo imam fotografije koje možete da pogledate. Sve nedostatke smo prijavili poslovodji objekta, a on nam je ponudio rolnu toalet papira kao da je sve ostalo normalno. Možda za njega i jeste, jer sam ga video u kafani uz rakijicu, kaficu i novine a da mu nije ni na pamet palo da obidje objekat. Ljubomir Timotijević, Poseta 8.7.2017. splav broj 3
(, 30.08.2017. 02:24)
Pozdravljam sve Stanovnike Opstine Surcin. Malo sam zbunjen i u nedoumici-ko je i kako je sastavljao Seosku Statistiku u Opstini Surcin.To je tako povrsno i naravno nedovoljno za Turizam Sela.Kako je mogao da napise da u Boljevcima od 5000 Stanovnika zivi i jedan deo Slovaka-dobro se nije Izrazio "Poneki od Slovaka",a da bude jos gore,u Dobanovcima se uopste nespominju Slovaci.Prema svim Statistickim Svetskim Podacima-Statistika se izjasnjava u Procentima.Zato je moje misljenje da ovo lice koje je ovo napisalo,nije Strucno i merodavno da se Izjasnjava o Turizmu i Kvalitetom Opstinskih Sela. S ovim se i ujedno Izvinjavam.,da u ovom mom misljenju,nepostoji nikakva,mrznja,klevetauvreda i tome slicno.Samo mislim da je jako skuceno i nedovoljno da by delovalo kao Reklama.Jer sa dobrom Reklamom se mogu jako Privuci Turisti.A Turizam je dobro dosao za Selo.
(, 24.07.2012. 16:53)
bečmen. dajte više podataka o ribolpvu. Dnevne dozvole? koliki ulov se može oneti kući, koje vrste ribe se lovi. koji pribor de dme kristiti. sve ostale podatke vezne za ribolov.
(, 08.06.2012. 07:38)
Sramota opštine Surčin! Meni kao stanovniku sela Boljevci i opštine Surčin,koja se ponosi svojim nautičnim selom,danas mi je rečeno da ne mogu da se šetam sa sinom molom u istom,zato što je to donacija Holandije i drugih država i ja kao stanovnik ove iste opšine nemam prava da šetam dete tuda!!!
(, 26.04.2012. 13:25)
Sve je to lepo zamisljeno, ali... Put katastrofalan, djubreta svuda, autobuska stajalista polupana, Sava kod Nautickog sela Biser katastrofalno prljava, ne bi bio problem da su u pitanju lokvanji, nego ima flasa, kutija, papira, opusaka. Gde su mlade nade najmladje beogradske opstine da organizuju akciju da se ociste obale od djubreta? Niko vam nece doci. Rodom sam iz Boljevaca, svaki put kad se u nji vratim uhvati me neka tuga, koliko su ljudi nemarni prema svojoj okolini. Pitalo me je nekoliko kolega sa posla kako da dodju do Bojcina, rekla sam-ako hocete da polomite auto, samo izvolite. Ako hocete da uzivate u pogledu na djubre pokraj puta, samo izvolite.
(, 23.08.2011. 14:59)
Bila sam na Savskom izletu. Prekrasni Surcin i tako dobra turisticka ponuda. Svaka cast na trudu i cestitam na uspehu. Ali...opet taj ljudski faktor i organizacija. Za 27 ljudi koliko je krenulo na izlet poslat je minibus sa 19 sedista. Vodja puta, Ana, kaze da sami resimo ko ce da stoji, ako se niko dobrovoljno ne prijavi onda onaj ko je poslednji uplatio. A mi ne znamo ko je poslednji uplatio jer nikome nije receno da je prekobrojni. Zatim sledi promena programa, ne ide se u Bojcinsku sumu, nego posle kafane opet u kafanu, a tek smo rucali i pivo popili i desert i kafu. A krenuli smo da vidimo letnju pozornicu, trim stazu i prosetamo u sumi, tako je pisalo u programu. I konacno rucak na Savskoj terasi, pored onoliko restorana, mi u menzu sa nedopecenim neukusnim cevapima, poluzivom somovinom koja blago zaudara, presoljenom salatom...kako da preporucim prijateljima da idu na izlet
(, 08.08.2011. 17:35)
Sve bi to bilo lepo da put kojim se stize na pomenute turisticke destinacije nije KATASTROFALAN!
(, 30.06.2011. 15:01)
Kako mogu da se obavestim, na koji broj telefona, o ceni, slobodnim mestima. Zelela bih da idem na taj izlet sa prijateljima. Hvala unapred,
(, 24.06.2011. 09:57)
Mogu li ovde dobiti informaciju o spomeniku palim borcima u progaru. Zanima me da li se jedan od tih spomenika odnosi na poginule borce u Hrvatskoj 1991. U Vukovaru možda ? Koliko se imena nalazi na njemu ? Hvala unapred...
(, 14.05.2011. 19:41)
Приглашаем посетить правовой цент "НАУКА". Юридические консультации, тренинги, семинары, видеоматериалы, а также форум где возможно Вы сразу найдете ответы на Ваши вопросы.Трудовой кодекс, работник и закон, заработная плата, квалификации работников, модернизация, Юридическое зеркало модернизации, Правовой антикризисный механизм , а также ответы на немало других юридических вопросов.http://www.inauka.net/spravka
(werpodesk, 14.04.2011. 05:50)
kada ce biti asvaltiran put od centara Surcina prema Jakovu, jer put je katastrofa.
(sinisa tanackovic, 03.02.2011. 13:10)
Da li opštini Surčin pripada naselje Radio Far? Na sajtu opštine se i ne pominje,pa je pitanje da li je u opštini Surčin ili nekoj drugoj opštini?
(Milorad Ivanović, 27.10.2010. 18:53)
voljela bih vidjeti srijem i selo petrovčić
(marija petrovčić, 19.07.2010. 19:12)
gde vam je'' RADIO FAR '' jel on ne pripada opstini SURCIN
(komsia, 04.12.2009. 13:04)
Ja sam rodjen u Petrovcicu 1938 godine, zivim u australiji preko 50 godina, i tamo sam nacitao u nasim novinama "VESTI" prezime nekog coveka PETROVCIC, pa me interesuje da to moje selo nije dobilo ime bas od te pra-pra porodice, toje prvi put da sam ikad nacitao, ili cuo za to prezime, i dali ga ima jos negde u Srbiji.
(Josip Pasti, 22.07.2009. 18:43)
oda nova adresa
(slavica bajic, 16.06.2009. 07:43)
Postovani, Da li ima sanse da se dobije ulicna rasveta u Becmenu na relaciji ekonomija-zabran,posto nema trotoara a necemo ni dobiti i kome da se obratimo?Na toj relaciji idemo 1km peske do stanice bez trotoara i ulicne rasvete. Unapred hvala,
(Stanka stanic, 11.04.2008. 16:38)
Da li neko moze da mi kaze kako da vidim crkvu u becmenu i surcinu,i da saznam ko je svestenik?
(Jelena Jovanovic, 23.01.2008. 20:38)

Slike