Welcome
Home
Kontakt


KATEGORIJE

PRETRAGA
Pronadji
sve reči
bilo koju reč
kompletnu frazu
Prikaži


Bez slikaDesign by Art4m 2005.
Copyright © Info-Tours.NET 2005.
Home > Pomoć
Kako se potrebne informacije pronalaze korišćenjem Portala?
 
Sadržaj informacija je univerzalan, a čine ih slike, tekstovi, dokumenti u vezi sa objektima ili linkovi na ostale objekte ili ostatak informacija na internetu. Inicijalno obradjene su informacije vezane za turizam, a u daljem toku razvoja oblast informacija se proširuje na sve ostale aspekte od značaja za život. Pružene informacije čine mogu biti vezane za prirodu, privredu, društvo, kulturu i sve ostale aspekte života. Mreža informacija Portala je zamišljena kao mreža međusobnih veza između informacija na stranicama Portala i kategorija u bazi podataka Portala. Koristeći direktno izdvojene informacije pomoću pretraživača na Portalu ili posredno tragom veza sa stranice na stranicu korisnik se informiše o svemu što mu je potrebno. Lako se čak može zamisliti da se krug traganja može zatvoriti u početnoj stranici.
 
Pretraživanje Portala je zamišljeno da bude intuitivno, asocijativno i informativno:
 • Intuitivno - sama organizacija i izgled stranica Portala, a naročito naslovne, objašnjava kako se koristi,
 • Asocijativno - jer je moguće koristiti razgranatu listu kategorija koja navodi na način postavljanja uslova i
 • Informativno - jer svaka kategorija nosi i odredjenu vidljivu informaciju, prikazivanjem liste objekata koji odgovaraju izabranoj kateegoriji
i sve to na aktivan ili pasivan način.
Aktivno na dva načina: 
 • Navigacijom - gde jednostavnim biranjem kategorja pretraživač prikazuje listu pogodaka za izabranu kategoriju, počev od početne kategorije tj. nosioca grane informacija pa do poslednje kategorije u stablu. Kako se biraju dublje kategorije, tako lista postaje sve manja i manja jer je izabrana kategorija manje opšta. Ali mana ovakvog načina korišćenja portala je ta što se u listi pogodaka dobijaju samo oni objekti kojima je pridružena bilo izabrana bilo neka podkategorija iz te grane kategorija,

 • Pretraživanjem – daleko brži način pronalaženja informacija, gde se unosom ključnih reči u polje uslova i pokrertanjem mašine za pretraživanje klikom na taster <Pretraga>, u listi pogodaka prikazuju svi objekti koji po određenom osnovu odgovaraju unetom uslovu. Uneti uslov je stepenast, što znači da je vrlo važan redosled unetih ključnih reči, tj. da je prva ključna reč glavna i najopštija, i daje najveći broj pogodaka, a sledeće su one koje ograničavaju i pooštravaju kriterijum pretrage i smanjuju broj pogodaka pretraživanja.

  Unete ključne reči mogu biti sa jedne strane delovi ključnih reči (početak, kraj ili sredina) ili sekvence reči koje treba iskoristiti "bukvalno" onako kako su unesene u uslov korišćenjem navodnika (").
  Upotreba ključnih reči je obogaćena i sinonimima koji omogućavaju sistematičniju i bržu pretragu i povećavaju fleksibilnost zadavanja uslova. Takođe, koriste se i izuzeci, tj. reči koje se automatski izbaciju iz uslova ako se prepoznaju u uslovu pri obradi
ili Pasivno koristeći unapred pripremljene informativne delove naslovne stranice: 
 • liste poslednjih aktuelnih vesti čiji je ceo spisak dat u posebnom delu Portala pod nazivom Vesti,
 • liste svih tekućih najava događaja za određeni dan i
 • predstavljenih objekata koje Portal prikazuje u za to određenim poljima